Pastevní (vedle  č.p. 409), Jeřmanice

Jak poznat ucpaný filtr

Co je DPF?

Filtr pevných částic neboli DPF (Diesel Particulate Filter) je zařízení určené pro vozidla s naftovým motorem. Slouží k zachycení a odstranění škodlivých prachových částic z výfukových plynů. Jemné částečky prachu zachytí a následně spaluje. Zabraňuje tak úniku karcinogenních látek do ovzduší a při správné funkčnosti pomáhá chránit životní prostředí.

Je součástí všech dieselových motorů splňujících emisní normu Euro 3. Je tak standartním vybavením všech nových automobilů.

Regenerace DPF

Filtry pevných částic jsou vybaveny automatickou regenerační funkcí. Rozlišujeme dva typy regenerace – pasivní a aktivní.

Pasivní regenerace DPF znamená, že zachycené částice jsou automaticky spalovány při vyšších otáčkách a při určité teplotě výfukových plynů. Zpravidla se tak děje při delší jízdě po dálnici.

Oproti tomu aktivní regenerace DPF je již závislá na spuštění pomocí čidel a systémů vozidla. K tomuto procesu dochází po určitém nájezdu kilometrů v případě, že nedošlo k pasivní regeneraci filtru pevných částic. Zpravidla se jedná o situaci, kdy byl vůz delší dobu pouze v městském provozu, tím pádem nenastaly vhodné podmínky pro spuštění pasivní regenerace a zachycené částice tak nemohly být spalovány.

Podmínky, jak spustit regeneraci DPF, se ovšem liší dle jednotlivých výrobců. Všeobecně ale platí, že ke spuštění aktivní regenerace DPF filtru, je zapotřebí dostatek paliva v nádrži, vyšší rychlost a důkladné zahřátí motoru.

Kdy dochází k ucpání DPF?

I přes výše zmíněné automatické regenerační mechanismy časem dochází k zanesení filtru, které může vést až k jeho ucpání. K nahromadění popílku ze spálených sazí obvykle dochází po ujetí 150 – 200 tis. km.

Příčinou ucpání filtru pevných částic ovšem může být i jiný problém ve vozidle, například ucpaný EGR ventil, vadné vstřikovače či závada na turbodmychadle.

Jak poznat ucpaný filtr pevných částic?

Ucpaný filtr pevných částic mohou signalizovat následující jevy: